Goldes Residence
Goldes Residence
goldes_residence_8
goldes_residence_8
goldes_residence_9
goldes_residence_9
goldes_residence_2
goldes_residence_2
goldes_residence_4
goldes_residence_4
goldes_residence_1
goldes_residence_1
goldes_residence_10
goldes_residence_10
goldes_residence_11
goldes_residence_11
goldes_residence_6
goldes_residence_6

RESIDENTIAL

GOLDES CABIN

FLATHEAD LAKE, MT

PORTFOLIO

Montana Residential Architecture

A cabin located on Flathead Lake in Montana.